KATARZYNA MAKOWSKA
RADCA PRAWNY
Telefon kontaktowy:
77 55 32 001
608 073 368
Witamy w serwisie radca-makowska.pl

Radca Prawny Opole Katarzyna Makowska - witam w serwisie!

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; Dz. U. z 2016 r., poz. 233 j.t.).

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie pomocy prawnej:

  1. w postępowaniu sądowym,
  2. przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  3. w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jak również udziela pomocy prawnej w indywidualnych sprawach z zakresu:

  1. prawa cywilnego,
  2. prawa gospodarczego,
  3. prawa pracy,
  4. prawa rodzinnego,
  5. prawa administracyjnego.

Wykonywana pomoc prawna jak: sporządzenie pozwu, apelacji, skargi kasacyjnej, przygotowanie projektu umowy, zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentowanie na rozprawie w sądzie itd. przez radcę prawnego, jest taką samą pomocą, którą świadczy adwokat. Od 1 lipca 2015 r. radca prawny może, tak jak adwokat, reprezentować oskarżonego w sprawie karnej. 

Udzielając porad prawnych, przestrzegam zasad tajemnicy zawodowej i wszelkich zasad etyki radcy prawnego.

img/OIRP-w-Opolu.gif