KATARZYNA MAKOWSKA
RADCA PRAWNY
Telefon kontaktowy:
77 55 32 001
608 073 368
Honorarium
Honorarium

Kancelaria świadczy usługi mając na względzie indywidualny charakter każdej sprawy. Honorarium każdorazowo ustalane jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wymaganego nakładu pracy i specyfiki danej usługi, a także wartości przedmiotu sprawy. Honorarium może być również uzależnione od sytuacji majątkowej i osobistej Klienta, co wynika z indywidualnego podejścia do Klienta i jego spraw.

W przypadku prowadzenia stałej obsługi prawnej wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo lub według czasu poświęcanego sprawom Klienta.

Zawsze istnieje możliwość negocjowania wynagrodzenia.

Nr rachunku: Deutsche Bank PBC S.A. 04 1910 1048 2513 5058 6366 0001

img/OIRP-w-Opolu.gif