KATARZYNA MAKOWSKA
RADCA PRAWNY
Telefon kontaktowy:
77 55 32 001
608 073 368
Radca-prawny
Radca prawny

POMOC PRAWNA, KTÓRĄ OFERUJĘ, TO:

  1. PROFESJONALIZM,
  2. ZAANGAŻOWANIE,
  3. SKUTECZNOŚĆ,

BO JESTEM PRAWNIKIEM Z ZAMIŁOWANIA.

Studia prawnicze odbyłam na Uniwersytecie Wrocławskim w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. O moją wiedzę prawniczą zadbali najlepsi wykładowcy, a wśród nich: prof. Barbara Adamiak, prof. Jan Boć, prof. Krystian Complak, prof. Zdzisław Kubot, prof. Zofia Świda. Studium magisterskie z procedury cywilnej pod kierunkiem prof. Elwiry Marszałkowskiej – Krześ, autorytetu w swojej dziedzinie, było doskonałą zapowiedzią pracy, którą obecnie wykonuję, reprezentując moich Klientów w sądzie.

Zanim zostałam radcą prawnym znalazłam się w gronie najlepszych aplikantów sądowych przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, z powodzeniem zdając egzamin sędziowski. Aplikacja ta ugruntowała moją wiedzę prawniczą, pozwoliła na dokładne zapoznanie się z pracą i organizacją sądów we wszystkich wydziałach, umożliwiła zgłębianie najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych pod patronatem doświadczonych i wybitnych sędziów. Moi patroni nauczyli mnie najwyższej staranności przy podchodzeniu do każdej sprawy, nawet na pozór błahej.

Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami w prawie i najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, co weszło mi w krew. Nauczyłam się, że nie ma sprawy zbyt trudnej, są tylko za mało dociekliwi prawnicy. Będąc radcą prawnym pogłębiam moją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z całego kraju i w konferencjach naukowych.

Jestem radcą prawnym od 2009 r. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, współpracując z doskonałymi radcami prawnymi i adwokatami w Opolu. Zapewniam pomoc prawną wiodącej firmie zajmującej się dochodzeniem odszkodowań dla ofiar wypadków, błędów medycznych i innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Jestem również radcą prawnym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, która jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej m.in. jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Z zamiłowania do pracy naukowej powstały moje publikacje w naukowych czasopismach prawniczych, jestem też współautorką publikacji książkowych:

  • -Kompetencje kontrolne regionalnych izb obrachunkowych względem samorządowych osób prawnych, Finanse Komunalne nr 9/2013, Wolters Kluwer Polska S.A.,
  • -Finansowanie klubów sportowych na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] Finansowanie sportu ze środków publicznych, red. A. Babczuk, A. Talik, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014,
  • -Należności cywilnoprawne na tle artykułu 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, red. A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, i inne.
Interesuje mnie wiedza o ludziach i świecie. Interesuję się problematyką społeczną. Mój sprzeciw budzi wszelka niesprawiedliwość. Uważam, że prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka. Dlatego stosowanie prawa wymaga nie tylko wiedzy prawniczej, ale także rozwagi. Nikt w państwie prawnym nie powinien pozostać bez pomocy wykwalifikowanego prawnika.

Jestem przekonana, i wielu moich dotychczasowych Klientów również, że lata nauki i zdobytego przeze mnie doświadczenia, a także zaangażowanie w każdą sprawę mojego Klienta, są gwarancją najlepszych rezultatów.

Jeśli jesteś moim Klientem, możesz być spokojny.

Katarzyna Makowska
radca prawny, Opole

 

img/OIRP-w-Opolu.gif